గ్రిఫిన్ ను కలలు కనడం అనేది ఒక ప్రతిభావంతుడైన వ్యక్తి జీవితంలో అదృష్టానికి చిహ్నం. స్వాప్నికుని జీవితంలో నిస్స౦కోచ౦గా ఉన్న అన్ని లక్షణాలు, స్వప్నిక జీవిత౦లో మార్పుల అదృ౦శ౦ గా ఉ౦డడ౦ గ్రిఫిన్ కలలోని లక్షణాలకు ప్రాతినిధ్య౦ వస్తో౦ది. గ్రిఫిన్ లేదా గ్రిఫిన్ అనేది ఒక పౌరాణిక జీవి, సింహం యొక్క శరీరం, తోక మరియు కాళ్లతో మరియు గద్ద యొక్క తల మరియు రెక్కలతో – ఈ లక్షణాలు స్వాప్నికుడు సింహం మరియు గద్ద వంటి ఒకే సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నట్లు సూచిస్తాయి. గ్రిఫిన్ ను కలగన్న వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం: పోరాటపటిమకు శారీరక బలం, అభిప్రాయంలో స్థిరత్వం, నిర్ణయం తీసుకోవడంలో వివేచన, అంతర్దృష్టి యొక్క స్ఫూర్తి మరియు లక్ష్యాలను సాధించడంలో అప్రమత్తత యొక్క స్థితి. ఇవి నైపుణ్యం కలిగిన మరియు ప్రతిభావంతుడైన వ్యక్తిత్వంలో సంపూర్ణతలో ఒక భాగం మాత్రమే, ఇది ఒక గ్రిఫిన్ కు చిహ్నంగా ఉంటుంది. స్వాప్నికుడు జ్ఞానం, జ్ఞానం, బుద్ధి, శారీరక, మానసిక శక్తి వంటి దానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ప్రత్యామ్నాయంగా, గ్రిఫాన్ గురించి కల సూర్యునితో అనుబంధితమైనది. సమస్త జీవము గల నక్షత్రము నుండి వచ్చినది. అదే సమయంలో సూర్యుని శక్తి వినాశనకరం కావచ్చు. ఈ లక్షణానికి సంబంధించి, స్వాప్నికుని కొరకు సిఫారసు చాలా సరళమైనది, అయితే ముఖ్యమైనది. మీ ప్రత్యర్థుల్లో ఎవరూ కూడా మీరు ఎంత బలంగా ఉన్నదనే విషయాన్ని గుర్తించేవిధంగా మీ శక్తులను ఉపయోగించండి….