పానీయాలు

మీరు కలలో డ్రింక్ స్నాయుకులు తాగినప్పుడు, మీరు కొత్త ప్రయోజనాలను పొందుతున్నప్పుడు మీ సామర్థ్యాన్ని ఇది అంచనా వేస్తుంది. మీరు ఆసక్తి ఉన్న విషయాల గురించి మరింత తెలుసుకోవాలని మీరు కోరుకున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది, విద్య మరియు నాలెడ్జ్ విషయానికి వస్తే, మేం అన్ని వేళలా నేర్చుకుంటున్నాం, మరిముఖ్యంగా మా తప్పుల వల్ల. మీరు ఎలాంటి డ్రింక్ తాగారో గుర్తుంచుకోండి, ఎందుకంటే ఇది మీ కల గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఒక క్లూ ని ఇస్తుంది. రంగు ఎంత ముదురుగా ఉందో మనకు తెలుసు కాబట్టి మీరు తవ్వుతున్నారు, మీరు ఎంత తేలికగా ఉంటే ఆ రంగు మీకు చాలా ప్రకాశవంతమైన ఆలోచన.