ఆక్యుపంక్చర్

మీరు ఆక్యుపంక్చర్ ని పొందడం కొరకు కలలు కనేటప్పుడు మీ యొక్క పేలవమైన ఆరోగ్యం. ఈ కల మీరు తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటుంది, బహుశా మీరు మీ జీవనశైలిని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది రన్నింగ్, డ్యాన్సింగ్, టెన్నిస్ ఆడటం లేదా మీరు చేయాలనుకుంటున్న ఏదైనా ఇతర రకాల క్రీడ. ఇది కేవలం వ్యాయామం మాత్రమే కాదు, మీ జీవనశైలిని మార్చడం, చిన్న ట్రిప్ పువిదేశీ పర్యటన, వాకింగ్ కు వెళ్లడం లేదా మీరు ఏమి చేయాలని అనుకుంటున్నారో వంటి విషయాలు. చురుకైన జీవనశైలి పట్ల మీ దృక్పథాన్ని మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.