వడ్రంగి

వడ్రంగి కల తన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మీరు లేదా మరెవరికైనా పూర్తిగా నైపుణ్యం మరియు నాలెడ్జ్ ఉన్న అనుభవం ఉన్న ప్రాంతం. స్వతంత్రంగా ఏదైనా అభివృద్ధి లేదా సృష్టించడానికి అవసరమైన నైపుణ్యం మరియు నాలెడ్జ్. ఉదాహరణ: ఒక వ్యాపార యజమాని ఒకసారి కార్పెంటర్ తో సెక్స్ లో మునిగిపోగలడనే కలలు కనేవాడు. జాగృతి లో, వారు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి మరియు కొత్త ఖాతాదారులను గెలుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కార్పెంటర్ తో రతి చేయడం వల్ల తమ వ్యాపారంలోని అన్ని విభిన్న భావనలను స్వతంత్రంగా నిర్వహించగల సామర్థ్యం మరియు వారు విజయం సాధించిన సంతృప్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.