క్రూజ్ నియంత్రణ

ఒక వాహనంలో క్రూజ్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్ ఉపయోగించడానికి సంబంధించిన కల మీరు తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఎంత వేగంగా వెళుతున్నారో అనే దానిపై నమ్మకం కలుగుతుంది. మీరు ఎంచుకున్న ఎంపికతో ముందుకు సాగేటప్పుడు ప్రతి వివరాలపై దృష్టి సారించడం ద్వారా మీ సమయాన్ని వృధా చేయాల్సిన అవసరం లేదని భావించడం. మీ జీవితాన్ని ఏదో ఒక విధంగా వేగంగా ట్రాక్ చేయడం తేలిక అని భావించడం. వ్యతిరేక౦గా, కలలో క్రూయిజ్ నియ౦త్ర౦, మీరు ఎన్నడూ కష్ట౦గా లేదా అనుభవ౦ అవసరమైనప్పుడు మీరు ఇమిడివున్న ఒక సులభమైన పరిస్థితిని అమాయకమైన లేదా అలక్ష్య౦లేని ప్రదర్శి౦చవచ్చు. ఒక పరిస్థితి ద్వారా మీరు ఎల్లప్పుడూ సులభంగా ~క్రూజ్~ చేయగలరని భావించండి. అమాయకమైన, మీరు ఒక నిపుణుడి అని భావించడం. మీరు ఒక నిర్ణయం ఎంత సులభంగా తీసుకున్నదనే దాని గురించి పెరుగుతున్న సందేహాలు లేదా అభద్రతా భావానికి పరావర్తనం చెందని క్రూజ్ కంట్రోల్ గురించి కల ప్రతిబింబిస్తుంది. ఏదో ఒకటి ఈజీగా ఉంటుందని లెక్కలు తప్పుగా భావించి. ఉదాహరణ: ఒక మహిళ తన కారులో క్రూజ్ కంట్రోల్ ను ఆపలేకపోయి౦దని కలలు క౦ది. తన భర్త చదువు కోసం తన భర్తను వదిలేసి, తన స్కూల్ జీవితం తన కంఫర్ట్ లెవెల్ కి వేగంగా వెళుతున్నదని ఆమె భావించింది. చదువు లో వేగం పెంచటం కన్నా తన చదువు ను వేగవంతం చేయడం తేలిక అని గ్రహించింది.