ఇమెయిల్స్

ఇమెయిల్ కలగనడం అనేది ఆలస్యమైన విజయం లేదా ~మీ స్వంత అన్వేషణ~ అని సూచిస్తుంది. ఏదైనా లేదా తరువాత ”పాయింట్ ని పికప్ చేసుకోవడం” ప్రస్తుత పరిస్థితి గురించి అవగాహన లేకపోవడం, మీరు ”సందేశాన్ని పొందడం, నాలెడ్జ్ పొందడం, లేదా తరువాత మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడం” అనే భావనను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రస్తుత ఎంపికల పర్యవసానాలను అర్థం చేసుకోలేక, దీర్ఘకాలిక ఫలితాలను చూడలేకపోవడం అనే అంశాన్ని ఈ చిహ్నం తరచూ సూచిస్తుంది. మీరు గానీ, మరెవరైనా గానీ సత్య౦ గ్రహి౦చలేకపోవచ్చు. ఇమెయిల్ మీ దృష్టిని ఏదో తప్పించడానికి ఒక సంకేతం కావచ్చు. మీరు ఇమెయిల్ ని డ్రీమ్ నుంచి అందుకునే వ్యక్తులు మీ వ్యక్తిత్వం యొక్క భావనలకు చిహ్నాలు, ఇది మీ అవగాహనద్వారా అవగాహన ను తీసుకొస్తుంది. భవిష్యత్తు తేదీ వద్ద పొందాల్సిన విజన్ కు ఇవి ప్రాతినిధ్యం కూడా కాగలవు. ఎవరైనా పంపే స్వప్నం, తమ స్వంత ంగా ఒక సమస్యను కనుగొనడానికి లేదా సత్యాన్ని మరింత గ్రాహకంగా ఉన్నప్పుడు ~అర్థం~ చేయడానికి వారి ఉద్దేశ్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఇమెయిల్ పంపడం అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క దృష్టిని తప్పించడానికి మీకు తెలుసు అనే దానికి సంకేతం. జీవితం మరింత మెరుగ్గా అర్థం అయ్యేంత వరకు ఒక సమస్య యొక్క పరిష్కారాన్ని వాయిదా వేయాలన్న మీ కోరికకు ఇది ప్రాతినిధ్యం కూడా కావచ్చు.