వేరుశనగ

మీ కలలో వేరుశనగను తీసుకెళ్లే కుటుంబ బఠాణీ మొక్కను చూడాలంటే, సత్యం లేదా కోర్ ని పొందాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు మీ లో పుష్ చేయడం మరియు మీ పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడం కూడా ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది, డబ్బు మరియు దాని యొక్క చిన్న చిన్న కోసం మీ కలలో వేరుశెనగ ను పరిగణనలోకి తీసుకోండి. ఇది మీ ఆర్థిక ఇబ్బందులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.