అంత్యక్రియలు, అంత్యక్రియలు, అంత్యక్రియల ఊరేగింపు

మీరు మీ స్వంత అంత్యక్రియల గురించి కలలు కనేటప్పుడు, అటువంటి కల మీ జీవితంలో లేదా మీ వ్యక్తిత్వంలో ఏదో ఒక భావనను పూర్తి చేయడానికి సూచిస్తుంది. మీలో లోతుగా చూడటం, బయటకు రావడానికి సంయమనంగా ఉండే భావోద్వేగాలను, భావాలను అణచుకోవద్దని కూడా ఆ కల సూచిస్తుంది. బహుశా మీరు ఇప్పటికే ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి బదులుగా వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయడానికి వివిధ విషయాలను దాచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. మీ నిద్రలేచేటప్పుడు, మీరు అస్వస్థతతో బాధపడుతుంటే మరియు మీరు త్వరలోనే మరణిస్తారు మరియు మీ స్వంత అంత్యక్రియల గురించి కలలు కంటారు, అప్పుడు అటువంటి కల మీ స్వంత మరణం గురించి నిజమైన భయాన్ని మరియు ఆలోచనలను సూచిస్తుంది. బహుశా మీరు తెలియదు భయపడ్డారు. మరొకరి అంత్యక్రియల్లో మీరు చేసిన కల, ఆ వ్యక్తితో మీకున్న స్నేహానికి ముగింపు లేదా ఆ వ్యక్తితో ఉన్న అనుబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, మీ జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కోల్పోతామనే భయాన్ని ఈ కల చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది తరచుగా మన కలల్లో ఉన్న భయాలను ప్రతిబింబిస్తుందని మనకు తెలుసు. ఒకవేళ మీరు అజ్ఞాత వ్యక్తి అంత్యక్రియలకు హాజరైతే, అటువంటి కల మీ జీవితంలో నికొన్ని సమస్యలను మర్చిపోవాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేస్తుంది. బహుశా మీరు ఇప్పుడు వాడుకలో లేని దానిని పట్టుకొని ఉండవచ్చు, కాబట్టి మీరు దానిని వదిలించుకోవాలని కలలు కనేవారు. మీరు మీ బంధువుల వివాహానికి వస్తే, అప్పుడు మీరు ప్రేమించే వారిని కోల్పోతామనే మీ భయాన్ని అటువంటి కల సూచిస్తుంది, లేదా ఆ కల మీరు మీ స్వంత జీవితంలో యజమాని కావాలని మరియు ఇతరులపై ఆధారపడకుండా ఉండాలని సూచిస్తుంది. సమాధి కల యొక్క అర్థం కూడా చూడండి.