ఫోర్క్

మీరు ఏదైనా సందర్భంలో కలలను కనడం లేదా ఫోర్క్ తో బయటకు వస్తున్నట్లయితే, మీ రీచ్ ని పొడిగించడం అని అర్థం. మీరు మీ లక్ష్యాలను సాధించడానికి సెట్ చేయగలుగుతారు. ప్రత్యామ్నాయంగా, అది ఒక ~పాస్~ pun కావచ్చు. మీరు బలవంతంగా లేదా బలవంతంగా భావిస్తున్నారా? కలలో మీరు చూసిన, ఎవరినైనా కత్తితో పొడిచినా లేదా ఫోర్క్ తో నైనా మీరు కూడా మిమ్మల్ని చూసినట్లయితే, మీకు ప్రజంట్ చేయబడ్డ ఆలోచనలు మరియు సూచనలతో మీరు చాలా పిక్ గా ఉన్నట్లుగా ఇది సూచిస్తుంది. ఎవరైనా ఫోర్క్ తో తినడం చూడటం కొరకు, వారి యొక్క ప్రస్తుత ఆందోళనలన్నీ కూడా స్నేహితుడి సాయంతో నివృత్తి చేయబడతాయి.