యాంటీబయాటిక్స్

యాంటీబయాటిక్స్ గురించి కల ఒక సమస్యకు ఒక పరిష్కారం గా సూచిస్తుంది, ఇది పట్టుదల లేదా పట్టుదల అవసరం. క్రమం తప్పకుండా చేస్తే ఏదో ఒకటి సహాయం చేస్తుంది. మీరు వ్యతిరేక వాదం నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఏమి కలిగి. మీరు నియంత్రణ లేకుండా ఉండటం ద్వారా సమస్యను నివారించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు.