కిల్లర్

ఒక హంతకుడి గురించి కల మిమ్మల్ని మీరు ఒక భావనకు సంకేతంగా చెప్పవచ్చు, ఇది అంతం లేదా విఫలం కావడం గురించి మీరు ఆందోళన చెందరు. మీ జీవితంలో నికొంత భాగాన్ని శాశ్వతంగా తొలగించడంపై పూర్తిగా దృష్టి సారిస్తూ ఉండండి. ఎవరైనా ఆశ్చర్యం లేదా ఇబ్బంది ని ఉపయోగించి ఎప్పటికీ కట్. మేము ఎప్పటికీ ఒక సమస్య ఎదుర్కోలేదు ఒక కోరిక. విషాడం. హత్య చేయబడ్డ వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలను పరిగణనలోకి తీసుకోండి మరియు ఈ లక్షణాలు మీకు లేదా మీ జీవితంలో నిపరిస్థితికి ఏవిధంగా వర్తిస్తాయని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఒక హంతకుడు మీరు చిత్రాన్ని తీసుకోవడం మినహా మరేమీ పట్టించుకోని మరొక వ్యక్తి లేదా పరిస్థితి పట్ల మీ భావాలను ప్రాతినిధ్యం వహించవచ్చు. మిమ్మల్ని వదిలించుకోవడం పై దృష్టి సారించే వ్యక్తుల గురించి మీ భావాలు. మీ మధ్య సంబంధం లేదా పరిస్థితిని ముగించడం కొరకు నిర్ణయం తీసుకున్న వ్యక్తి గురించి మీ భావనలకు ఇది సంకేతం గా నిలుస్తుంది. సబబ్టెడ్ ఫీలింగ్.