సీరియల్ కిల్లర్

ఒక సీరియల్ కిల్లర్ ని కలలో చూడటం వల్ల మీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయడాన్ని మీరు ఆస్వాదించే వ్యక్తులు లేదా పరిస్థితులను తెలియజేస్తుంది. ఒక వ్యక్తి మీకు హాని చేయడం లేదా మీరు విఫలం కావడం వల్ల మీరు అనుభవిస్తున్నట్లుగా మీరు భావించవచ్చు. మిమ్మల్ని కొట్టేప్రత్యర్థి లేదా ప్రత్యర్థి మిమ్మల్ని రుద్దుతూ ఉండవచ్చు. నష్టం లేదా వైఫల్యం యొక్క భారీ భయం. మీరు అనుభవించాలని అనుకునే వ్యక్తి ఎంత భయంకరంగా ఉన్నదంటే, మీరు తమ వైఫల్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఒక సీరియల్ కిల్లర్ మీ జీవితంలోని అనేక ఇతర ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేసే సమస్యను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది మీరు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న నమ్మకవ్యవస్థను లేదా ఆశలను ~చంపాలని~ ప్లాన్ లను సూచించవచ్చు. పాజిటివ్ గా, సీరియల్ కిల్లర్ ఒకేసారి అనేక సమస్యలను డీల్ చేయడానికి తీవ్రమైన ప్రయత్నాన్ని ప్రాతినిధ్యం వహించవచ్చు. మీరు ఒక ప్రసిద్ధ సీరియల్ కిల్లర్ గురించి కలగంటే, అప్పుడు ఈ కిల్లర్ గురించి మీకు బాగా ఏమి ఉంటుందో మరియు మీరు అనుభవిస్తున్న ఒక నష్టం లేదా వైఫల్యానికి అవి ఎలా వర్తిస్తాయో ఆలోచించండి. సీరియల్ కిల్లర్ గా ఉన్న కల, ఎదుటి వారిని విఫలం చేసే ఆనందాన్ని సూచిస్తుంది. మీరు ఒక శత్రువు లేదా పోటీదారుని ఓడించవచ్చు మరియు దానిని రుద్దడం ఆనందిస్తారు. పవర్ ట్రావెల్ లో సమస్యలు ఉన్నాయని ఇది ఒక సంకేతం కావొచ్చు. ఉదాహరణ: ఒక యువకుడు తన తలుపుపగలగొట్టిన సీరియల్ కిల్లర్ ను చూసి కలకన్నాడు. నిజ జీవితంలో తన లుక్స్ ని పోగొట్టుకుంటాడు. తన కుమ్ముటయొక్క ఉత్తమ స్నేహితుడు, అతను ఇక ఏమాత్రం అందగాడు కాదని మరియు ఏ స్త్రీ మళ్ళీ అతనిని కోరుకోదని అనుభూతి చెందుతాడని అతనికి అనిపిస్తుంది.