వ్యోమగామి, కాస్మోనట్

ఒకవేళ మీరు వ్యోమగామి లేదా కాస్మోనట్ (అంతరిక్ష నౌకలో సభ్యుడు) అని కలగంటే, మీ అభిప్రాయాలను పొడిగించి, అత్యంత సహనశీలిమరియు ఉదారవాదిగా మారతారు. ఇది ఒక మంచి సంకేతం ఎందుకంటే మీరు అన్ని వాస్తవాలను బాగా గ్రహిస్తుంది మరియు ముఖ్యంగా, పరిస్థితి ఎలా వ్యవహరించాలో ఇప్పటికే తెలుసు.