హిమసంచీ, హిమసంచీ

మీరు ఒక హిమపాతాన్ని చూసినపుడు మీ కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది మరియు ఇప్పుడు మీరు వాటిని ఏ మాత్రం పట్టుకోలేని సమయం. గతంలో మీరు చేసిన ప్రధాన తప్పిదం ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడం లేదని, ఇప్పుడు మీరు కోపం, పిచ్చితో బాధపడుతున్నారని అన్నారు. అయితే, ఈ పరిస్థితికి కారణం ఏమిటో మీరు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి మరియు దీనికి పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలి.