బోస్టన్

బోస్టన్ గురించి కల, తలుపు పై బాగా దృష్టి సారించే మరియు వారు ఏమి చేయాలో ఇతరులతో సామాజిక పరస్పర చర్యకు చిహ్నంగా ఉంది. ఇది బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తన, విశ్వసనీయత మరియు వాగ్దానాలను నెరవేర్చే హామీలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా, సమస్య నుంచి దూరంగా ఉండటం లేదా షెడ్యూల్ కు కట్టుబడి ఉండటం. ఇతర వ్యక్తులు తగినంత చేయడం లేదు అని భావించడానికి.